Főoldal
Tolna megye a kézműipari hagyományokban, népművészeti értékekben gazdag megyék közé tartozik. Látványtárunk a kézműves ipartörténet egy rövid, de jelentős szakaszát tárja elénk. A tárgyak kiválasztásánál igyekeztünk nemcsak a történeti jelentőséggel bíró, hanem tájjellegéből adódóan az egyedi és különleges nép- és iparművészeti értékeket megjelenítő alkotásokat bemutatni, melyek szépségük, esztétikai kivitelezésük miatt gyűjteményünk legszebb darabjai. Bővebben

Válogatás

A projekt a TIOP 1.2.2.–11/1- 2012- 0023 számú, Vissza a múltba! A tárgyak emlékezete. Látványtár a Wosinsky Mór Megyei Múzeumban című program keretében valósult meg.

WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM
7100 Szekszárd,
Szent István tér 26.